3K-logo

3K-hanke

Pihtiputaan kunnan sekä Pyhäjärven ja Kiuruveden
kaupunkien 3K vihreän siirtymän esiselvityshanke

Tavoitteet ja sisältö

  • Kolmen kunnan yhteinen maakuntarajat ylittävä hanke
  • Tavoitteena edistää kuntien vihreän siirtymän kaavoitusta ja potentiaalisia vihreän siirtymän investointihankkeita.
  • Hankkeessa ovat mukana Pyhäjärven kaupunki, Kiuruveden kaupunki ja Pihtiputaan kunta (päähakija)

Kuvituskuva Kuvituskuva

Ajankohtaista

18.4.2024 Toinen työpaja Pyhäjärvellä
3K-hankkeen toinen työpaja järjestetään 18.4. Pyhäjärvellä. Tilaisuudessa on mukana keskustelussa useita vihreän siirtymän toimijoita. Gasgrid ja Fingrid alustavat keskustelua sähkön kantaverkon ja kaasuverkon kehitysnäkymistä alueella. Keskustelussa teemana on vihreän siirtymän hankkeiden edistäminen ja mahdollisuudet seudullisesti. Painopiste on erityisesti vedyssä ja hybridihankkeissa.
Pyhäjärvellä 18.4.2024 pidetyn työpajan materiaalit.

13.3.2024 3K -hankkeen työpaja Pihtiputaalla
Maaliskuun puolessavälissä järjestettiin hankkeen ensimmäinen työpaja Pihtiputaalla. Mukana oli kuntien edustajien lisäksi viranomaisia Keski-Suomen liitosta ja ELY-keskuksesta sekä iso joukko vihreän siirtymän toimijoita. Lisäksi mukana oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun vihreään siirtymään liittyvien hankkeiden parissa työskenteleviä. Tilaisuudessa käytiin läpi Pihtiputaan alueen potentiaalisia sijainteja vihreän siirtymän hankkeille sekä maankäytön rajoitteita. Keskusteltiin siitä, mitä kunnissa tulisi tehdä hankkeiden edistämiseksi. Hanketoimijat kertoivat heidän näkökulmastaan sijoittumisen pullonkauloista ja houkuttimista.
Pihtiputaalla 13.3.2024 pidetyn työpajan materiaalit.

12.2.2024 Sidosryhmähaastattelut jatkuvat
Hankkeen työpaketin sidosryhmähaastattelut jatkuvat. Viikolla 8-9 kartoitetaan käytöstä poistuvien turvetuotantoalueiden käytön mahdollisuuksia aurinkoenergiahankkeiden hyödyntämiseen haastattelemalla Vapo Terraa. Myös alemman sähkönsiirtoverkon nykytilaa ja tulevaisuuden kehityskuvaa hahmotellaan Elenian sekä Savon Voiman haastatteluilla.

5.2.2024 Katsaus Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 1. ja 2. vaiheeseen
5.2 kartoitettiin Pohjois-Savon liiton näkemyksiä seudullisesti merkittävien vihreän siirtymän hankkeisiin liittyen. Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 1. vaiheessa on käsitelty mm. puolustusvoimia haittaavat tuulivoima-alueet sekä turvetuotannosta  poistuvat alueet. Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 2. vaiheen kaavaehdotus on käsitelty maakuntahallituksessa 19.12.2023. 2. vaihemaakuntakaavassa turvetuotantoalueiden jälkikäyttönä suositaan esimerkiksi metsittämistä, energiakasvien viljelyä, palauttamista kosteikkoalueeksi tai aurinkovoiman tuotantoa. Maakuntakaava ottaa kantaa 7 voimalan ja sitä suurempien tuulivoimahankkeisiin. Paikallisesti merkittävät (alle 7 voimalaa) tuulivoima-alueiden suunnittelu on mahdollista myös maakuntakaavassa osoitettujen seudullisesti merkittävien tuulivoimapotentiaalien alueiden ulkopuolella. Edellytyksenä on, että maakuntakaavan keskeisiä tavoitteita ei vaaranneta. Energian siirtoyhteyksiä suunniteltaessa lähekkäin sijoittuvien energiatuotantoalueiden liittäminen sähkönsiirtoverkkoon on esisijaisesti toteutettava olevaan johtokäytävään tai yhteiseen johtokäytävään ja yhteispylväisiin, yhteistyössä muiden energiatuotannon hankkeiden kanssa.

22.1.2024 Sidosryhmähaastattelut alkavat
Hankkeen työpaketin 1 sidosryhmähaastattelut alkavat. Viikolla 4 kartoitetaan sähkönsiirron kantaverkon nykytilannetta sekä tulevaisuuden visioita haastattelemalla kantaverkkoyhtiö Fingridiä. Haastattelut jatkuvat kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland Oy:n haastatteluilla. Gasgrid vastaa Suomen kaasunsiirrosta, siirtoinfrastruktuurin ylläpidosta ja kehittämisestä.

19.12.2023
Pihtiputaan kunta sekä Pyhäjärven ja Kiuruveden kaupungit selvittävät miljardien investointien mahdollisuudet vihreän siirtymän vauhdittamiseksi.
Avaa tästä yleinen tiedote hankkeesta.